معرفی دکتر سید موسی الرضا حسینی

اینجانب دکتر سید موسی‌الرضا حسینی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش، کبد، اندوسونوگرافی و پیوند کبد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در سال ۱۳۸۲ تخصص خود در بیماری‌های داخلی را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخذ نمودم.

پس از قبولی به عنوان رتبه اول در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی، در سال ۱۳۸۵ دوره فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پایان رساندم.

در ادامه، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ دوره هومیوپاتی و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ دوره طب سنتی را گذراندم و پس از آن، در سال ۱۳۹۲ مدرک خود را در زمینه پیوند کبد دریافت نمودم.

در حال حاضر در کنار تدریس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مداوای بیماران در مطب شخصی خود می‌پردازم.